Промо_23 Правила кампање: ФИФА 2022 ВЦ КАТАР, добављач УРСУС

ПРОПИСИ

ПРОМО КАМПАЊА_23 НАПОМЕНА: ФИФА 2022 ВЦ КАТАР (УРСУС добављач)

 

ДЕО 1 – ОРГАНИЗАТОР И ЗВАНИЧНА ПРАВИЛА

 • Промотивна кампања, у даљем тексту „Кампања“, организује РЕМАРКТ МАГАЗИНЕ СРЛ., са седиштем у Букурешту, Цалеа Флореасца бр. 159-165, Оне Товер Буилдинг, спрат 3, Сектор 1, Букурешт, регистрована у Канцеларији за регистар трговаца под бр. Ј40/3283/2013, шифра фискалне регистрације РО31357586, коју заступа Анца Сирбу, као директор набавке и маркетинга, и Герардо Монзилло, као генерални директор, у даљем тексту „Ремаркт"или"организатор", у партнерству са Урсус Бревериес СА (у даљем тексту "партнер"), са седиштем у Пиперском путу бр. 43, Флореасца Парк, Цорп А, спрат 2, Сектор 2, Букурешт, Румунија, регистрован у Трговачком регистру под бр. Ј40/20456/2005, јединствени регистрациони код РО 199095, порески атрибут РО ("партнер"или"Урсус Бревериес"), заступа Кристина Лука – ШЕФ ОФФ ПРЕМИСЕ • ОФФ ПРЕМИСЕ.
 • Учесници у Кампањи су дужни да се придржавају свих услова и одредби Званичне регулативе Кампање (у даљем тексту „Регулација"), као што је наведено у наставку. Све награде које се додељују у оквиру ове кампање морају се тражити у складу са одредбама овог правилника; у супротном, организатору више не дугује.
 • Уредба је састављена и биће објављена у складу са законима који се примењују у Румунији, односно у складу са одредбама Уредбе Владе бр. 99/2000 о продаји тржишних производа и услуга, са свим накнадним изменама и допунама и одредбама Европске уредбе 679/2016 о заштити физичких лица, у погледу обраде личних података и о слободном кретању тих података, доступан бесплатно сваком подносиоцу пријаве током периода Кампање, на следеће методе:
 • у штампаном формату, доступним за консултације у Продавници која учествује на Инфо тачкама за купце и на видљивом месту у Продавницама које учествују, као што је наведено у чл. 2.1.;
 • објављивањем на сајту Ремаркта ремаркт.ро, као и на веб страници https://ursus-breweries.ro/media/regulamente/.
  • Кампања се може преносити у сврху информисања јавности, укључујући рекламне и/или информативне материјале. Информације које такви материјали могу да садрже тумачиће се у складу са одредбама овог правилника.
  • Организатор задржава право да измени ова Правила током трајања Кампање, као и да обустави или прекине Кампању у било ком тренутку, из оправданих разлога, уз обавезу да званично обавести јавност, на исти начин на који је дато првобитно обавештење, најмање 24 (двадесетчетири) сата пре њиховог ступања на снагу. Измене у Званичном правилнику, које иду у прилог Учесницима, ступају на снагу од дана објављивања.
  • Према слободној одлуци Организатора, Кампања се може објављивати у сврху информисања јавности, укључујући и рекламне и/или информативне материјале. Информације које такви материјали могу да садрже тумачиће се у складу са одредбама ове Уредбе. С обзиром на специфична објективна ограничења материјала и/или рекламних порука и/или са комуникацијском улогом, они ће бити допуњени одредбама ове Уредбе.

 

2. ДЕО – ТРАЈАЊЕ И ПОДРУЧЈЕ КАМПАЊА

 • Кампања се одвија у продавницама:
 • Ремаркт Арад, из Цалеа Раднеи бр. 298, Арад;
 • Ремаркт Орадеа, из улице Суисулуи 10А, Орадеа;

у даљем тексту "Продавнице које учествују“, и преко веб странице ввв.ремаркт.ро.

 • Кампања ће почети Новембар КСНУМКС КСНУМКС, 12:00 часова и завршава се када се награде распроду, али не пре Децембар КСНУМКС КСНУМКС, 22:00, у даљем тексту „Период кампање„. Учесници се могу регистровати у Кампањи само током периода Кампање, а награде ће бити додељене у границама расположивих залиха.
 • Организатор задржава право да измени Период Кампање у било ком тренутку током њеног развоја, али не пре него што ово јавно објави, сходно чл. 1.5. изнад.

 

3. ДЕО – УСЛОВИ УЧЕШЋА У КАМПАЊИ

 • Сва физичка лица, држављани Румуније или странци, становници са пребивалиштем или пребивалиштем, чак и привременим, на територији Румуније, који су навршили 18 година на дан почетка Кампање и који врше физичку куповину у продавницама које учествују или онлајн преко веб сајта ремаркт.ро, ("учесника").
 • У овој кампањи немају право да учествују следећа лица:
 1. запослени (укључујући, али не ограничавајући се на, запослене) Организатора и компанија укључених у организацију Кампање;
 2. чланови породица окривљених наведених у тачки а (односно деца, родитељи, муж/жена, брат/сестра);
 3. особе које су на почетку Кампање млађе од 18 година. Организатор задржава право да предузме све мере како би спречио упис у Кампању особа млађих од минималног узраста прихваћеног у складу са овим Правилником.
  • Уколико се идентификују лица која су утицала или омогућила доделу награда у своју или другу корист или која су учествовала у Кампањи, иако су била под инциденцијом чл. 3.2. овог Правилника, Организатор има право да захтева повраћај тако освојених награда.
  • Сваки покушај преваре, кршења и/или непоштовања услова учешћа резултира коначним уклањањем из Кампање предметног Учесника, који ће о овој одлуци бити писмено обавештен. Одредбама чл. 3.3. остају применљиви.
  • Учешће у овој Кампањи подразумева потпуно, изричито и недвосмислено познавање и прихватање од стране Учесника ових Правила, које имају вредност важећег Уговора закљученог између Организатора и Учесника.

 

ДЕО 4 – МЕХАНИЗАМ КАМПАЊЕ

 • Да би учествовали у кампањи, учесници морају да купе, током периода кампање, производе "Темисореана"у даљем тексту "Производи који учествују„вредно минимално 50 леја (са ПДВ-ом) на истом признаница, у једној од продавница које учествују или преко веб странице ремаркт.ро, као што је описано у Одељку бр. 2.1 овог правилника.
 • Учесници су дужни да задрже оригинал пореским приходима, да испуни процедуру валидације и доделе на Информације о клијентима. Да би преузели награде, Учесници морају да оду у службу за кориснике, под називом „Информације о купцима“ у продавницама које учествују, да презентују порески рачун који показује куповину Учесних производа.
 • За учешће преко сајта ремаркт.ро, учесник чија поручена корпа садржи производе који учествују у вредности минимално 50 леја (са ПДВ-ом), добиће уз испоруку корпе и припадајућу награду.
 • Производи који учествују у кампањи могу се идентификовати у категорији „Пиво и јабуковача“ на веб страници https://www.remarkt.ro/collections/bere-si-cidru након што у траку за претрагу унесете реч "Темишвар" и/или као што је описано у наставку:

 

ОПИС ПРОИЗВОДА

1.

ТИМИСОРЕАНА 0.33Л БЛОНДА БЕЗ БОЦА АЛКОХОЛА

2.

ТИМИСОРЕАНА 0.33Л БЛОНДА СТАКЛО

3.

ТИМИСОРЕАНА 0.5Л БЛОНДЕ ДОЗИРАЊЕ

4.

ТИМИСОРЕАНА 0.5Л БЛОНДА БЕЗ ДОЗИРАЊА АЛКОХОЛА

5.

ТИМИСОРЕАНА 0.75Л БЛОНДА СТАКЛО

6

ТИМИСОРЕАНА 1Л БЛОНДЕ ПЕТ

7.

ТИМИСОРЕАНА 2.25Л БЛОНДЕ ПЕТ

8.

ТИМИСОРЕАНА 4*0.5Л БЛОНДА БЕЗ АЛКОХОЛА ДЗ

9.

ТИМИСОРЕАНА 6*0.33Л БЛОНДЕ СТАКЛО

КСНУМКС.

ТИМИСОРЕАНА 6*0.5Л БЛОНДЕ ДОЗИРАЊЕ

КСНУМКС.

ТИМИСОРЕАНА 8*0.5Л (7+1) БЛОНДЕ ДОЗА

 

 • Након завршетка Периода Кампање, Производи Учесници губе овај квалитет, Организатор више нема никакву одговорност и не преузима никакву обавезу у вези са било којом околношћу која би евентуално могла да доведе јавност до закључка о валидности или наставку Кампање.

 

ДЕО 5 – ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ

  • Следеће награде ће бити додељене директно у оквиру Кампање:

Опис награде

Износ

Јединична цена (без ПДВ-а) у ЛЕИ

Укупна цена (укључујући ПДВ) у ЛЕИ

Лопта са логотипом Темишуреане

400 комада

45,5

21.658,0

Мајица ЈОМА – навијач фудбалске репрезентације Румуније

400 комада

143

68.068,00

УКУПНО

800 комада

 

КСНУМКС Леи

 

 • Укупна вредност Награда је КСНУМКС Леи, према горе наведеном опису награде.

(у даљем тексту "Награде").

 • Награде се додељују одређеним победницима.
 • Учесници немају могућност да замене награду за друге производе или да траже готовински еквивалент производа. Такође, додељене награде не могу бити замењене другим наградама.
 • У случају да Учесник одбије да искористи освојену награду, како је описано у Званичним правилима, губи право на доделу Награде.
 • Ако до краја Кампање све награде наведене у овом одељку не буду додељене, оне ће бити враћене Партнеру. Организатор нема обавезу, у било ком облику или аспекту, да допуни број награда или да их замени или да их задржи за другу промотивну акцију.
 • Потенцијални победник, идентификован истим бројем признанице, чак и ако има више валидних учешћа у току Кампање, има могућност да освоји максимално 2 (две) награде/дан (мајица и лопта).

 

ДЕО 6 – ВАЛИДАЦИЈА ПОБЕДНИКА

  • Кампања ће се одвијати у продавницама које учествују, као и преко веб странице ремаркт.ро.
  • За валидну регистрацију за учешће у Кампањи, Учесници морају кумулативно да испуне следеће услове:
 • услови предвиђени чл. 3 горе;
 • за куповину производа марке/брендова током периода кампање Темисореана у минималном износу КСНУМКС Леи, из једне од продавница које учествују или преко веб странице ремаркт.ро, на једној признаници куповине;
 • да задржи оригиналну пореску признаницу коју су издале продавнице учеснице/доказ о куповини обављеној у продавници и/или онлајн преко веб странице ремаркт.ро;
 • да преузмете награду са Инфо тачке за купце у продавници која учествује.
  • Начин доделе награда је следећи: купује се корпа са брендираним артиклима Темисореана у минималном износу КСНУМКС Леи,. Након тога, под условом испуњења услова прописаних Правилником, Учесници могу, након касе, на Инфо пунктовима за купце, бесплатно добити један од два производа, по вашем избору, који спадају у укупан број награда предвиђених чл. 5, између: лопта и кошуља. У ситуацији када се куповине врше на мрежи са веб локације ремаркт.ро, Награда ће бити уметнута у сваки пакет који садржи куповине веће од КСНУМКС Леи, Учесник има могућност да одабере награду тако што ће навести један од два производа у одељку за коментаре/запажања наруџбине.
  • Награда ће бити додељена на основу признанице, коју ће службеник Организатора заокружити и потписати, копија ће се чувати, а број рачуна ће бити уписан у Регистар примедби.
  • Учешће у Кампањи, за куповину путем интернета, захтева да Учесници имају приступ Интернету сопственим средствима.
  • Организатор ће послати Партнеру имена победника и освојене награде, што је обавезан корак за спровођење ове Кампање.

 

ДЕО 7 – ОДГОВОРНОСТ

  • Организатор и Партнер немају обавезу да одговарају на неосноване захтеве за награде лица која не поштују одредбе овог Правилника или се појаве након рокова предвиђених овим Правилником.
  • . Организатор и Партнер не преузимају одговорност, укључујући, али не ограничавајући се на:
   • губитак података, кашњења у пријему података или други проблеми узроковани интернет провајдером или интернет везом особе која жели да обави куповину на мрежи и аутоматски се упише у Кампању. Исто тако, Организатор се не може сматрати одговорним за ненајављене прекиде/кварове од стране интернет провајдера или блокирање или ограничавање интерног приступа интернет мрежи због загушења мрежа у периоду интензивног саобраћаја, што може угрозити рад Интернет провајдера. Кампања;
   • ситуације у којима потрошачи купују током периода кампање било који од производа Организатора који не учествују у кампањи;
   • рекламације у вези са освојеном наградом, након њиховог пријема на Инфо Цлиент пункту;
   • оштећење, губитак или крађа награда након што су их победнички Учесници преузели.
  • Учешћем у Кампањи, Учесник на сопствену одговорност изјављује да је свестан и да се слаже са следећим: (а) Учесник је искључиво одговоран за сваку изјаву која није у складу са стварношћу; и (б) Учесник је свестан нормалних услова коришћења награда и може да их користи без угрожавања свог здравља и/или физичког интегритета и/или оних око себе.
  • Слање награда након онлајн куповине извршиће Организатор на адресу онлајн поруџбине.
  • Партнер не преузима одговорност за испоруку награда Победницима, квалитет, усклађеност награда или било какву штету коју су претрпели у вези са наградама, без обзира на природу такве штете, укључујући, али не ограничавајући се на, телесне повреде и/или повреде здравља, или повреде или оштећења имовине добитника или других лица.

 

ОДЕЉАК 8. ЗАШТИТА ПОДАТАКА ЛИЧНИ КАРАКТЕР

  • Информације у вези са обрадом личних података дате су у Додатку бр. 1. овог правилника.

Подаци Учесника који купују путем интернета биће обрађени за обраду поруџбине, у складу са политиком приватности доступном на https://www.remarkt.ro/pages/privacy-policy.

 

ОДЕЉАК 9. РАНИЧНИ ПРЕКИД КАМПАЊЕ

 • Кампања се може прекинути само у случају више силе или одлуком Организатора, одлуком која ће бити јавно објављена и која ће бити у складу са законским одредбама. У случају прекида ове Кампање, Организатор не преузима никакву одговорност у вези са Наградом која би требало да буде понуђена након испуњења услова за награде које настану након овог датума.

 

ОДЕЉАК 10. СПОРОВИ И ЖАЛБЕ

 • Сви спорови који настану између Организатора и Учесника ове Кампање биће решавани споразумно или, ако то није могуће, спорове ће решавати надлежни румунски судови у седишту Организатора.
 • У погледу извештаја било које природе, Учесници кампање могу поднети жалбе у писаној форми на е-маил адресу: онлине@ремаркт.ро .

 

 

ОРГАНИЗОВАЊЕ,

РЕМАРКТ МАГАЗИНЕ СРЛ

 

Партнер

УРСУС БРЕВЕРИЕС СА

 


 

 

 

ПРИЛОГ БР. 1. ЗВАНИЧНИХ ПРАВИЛНИКА

Информације о обради личних података

Учешћем у овој Кампањи, Учесници су сагласни да поштују и поштују све одредбе, одредбе и услове ових Званичних правила и разумеју да ће у ту сврху њихови лични подаци бити обрађени од стране Организатора и Партнера за спровођење Кампање, у сврху организовања кампање, регистрације учесника, валидације победника као што је детаљно описано у овим Званичним прописима.

Учесници Кампање (у даљем тексту „Циљане особе") имају следећа права, у складу са важећим законодавством у области заштите података о личности, посебно према Општој уредби о заштити података бр. 679/2016, који се примењује од 25. маја 2018. године (у даљем тексту „РГПД"), редом:

 • право на информације, према којем носилац података има право да добије информације у вези са идентитетом оператера, сврхом у коју се подаци обрађују, као и све друге додатне информације прописане законом;
 • право приступа подацима, према којем носилац података има право да од Партнера, на захтев и под условима предвиђеним законом, добије потврду чињенице да податке који се на њега односе обрађује или не обрађује оператер личних података, као и као појединости у вези са пословима обраде;
 • право на исправку, према којем субјект података има право да добије измену нетачних података, као и допуну непотпуних података;
 • право на брисање података („право на заборав“), према којем субјект података има право да добије брисање личних података који се односе на њега, без непотребног одлагања;
 • право на ограничење обраде, према којем субјект података има право да добије ограничење обраде, за случајеве предвиђене Законом;
 • право на преносивост података, према којем носилац података има (а) право да прими личне податке који се односе на њега и које је дао оператеру у структурираном, уобичајено коришћеном и машински читљивом формату и (б) право да пренесе ове податке другом оператеру, без сметњи од оператера коме су достављени лични подаци, у случајевима предвиђеним Законом;
 • право опозиције, према којем носилац података има право да у сваком тренутку, из основаних и легитимних разлога који се односе на његову конкретну ситуацију, уложи приговор да подаци који се на њега односе буду предмет обраде, осим у случајевима када постоје законске одредбе о супротно;
 • право да не буде предмет аутоматизоване појединачне одлуке, према којем субјект података има право да не буде предмет одлуке донете искључиво на основу активности аутоматске обраде;
 • право обраћања суду или надлежном надзорном органу, према којем се субјект података може обратити судовима или Надзорном органу за заштиту података за одбрану било ког права загарантованог РГПД-ом, уз накнадне измене и допуне;

Личне податке обрађене у оквиру ове Промотивне кампање Организатор и Партнер могу открити својим пуномоћницима (користиће се стриктно у границама и у складу са упутствима претходно наведених), надлежним органима у случајевима када Организатори морају да испоштују обавезе наметнуте законима на снази, према јавности (у случају победника), пружаоцима услуга подршке или консултантима, само за сврхе наведене у овим Званичним прописима. Организатор ће Партнеру саопштити листу са именима и презименима добитника. Доказ о уручењу награде ће се извршити: (а) за продавнице које учествују – потписивањем процеса – усмено – на инфо-у о купцу; односно (б) преко веб странице ввв.ремаркт.ро – АВБ који доставља курир преко којег се награда доставља, сваки победник.

У вези са личним подацима који се могу наћи у Процесу – Вербално, обрађиваће их Организатор, у складу са одредбама и условима о којима је обавестио имаоце пореских рачуна путем касе на одговарајући начин, Организатор који има капацитет оператера у вези са тим информацијама.

Организатор и Партнер имају капацитет придружених оператера у вези са обрадом података победника ове Кампање, као што је детаљно наведено у овим Званичним прописима.

За потребе обраде личних података од стране Организатора и Партнера, као придружених оператера, закључили су писмени уговор у којем су обрађени релевантни аспекти ГДПР-а, укључујући следеће:

 1. предмет уговора који се односи на категорије личних података који се обрађују и основе за обраду података;
 2. обавезе страна у погледу, између осталог, обавеза поштовања закона о обради личних података, обавеза у вези са информацијама субјеката података, ограничења у погледу приступа личним подацима, обавеза у вези са коришћењем подизвођача као и као именовање контакт тачке унутар организације са којом ће се контактирати у вези са захтевима/жалбама у вези са питањима заштите података;
 3. захтеви у вези са мерама безбедности које се примењују ради обезбеђења заштите личних података;
 4. обавезе у погледу помоћи и сарадње између странака;
 5. захтеви у вези са задржавањем обрађених личних података;
 6. услове у вези са преносом података у треће земље; и
 7. питања одговорности странака и обештећења.

Лични подаци који се обрађују су име и презиме, број пореске листе добитника, односно кућна адреса и број телефона за онлајн добитнике:

Личне податке Организатор ће обрађивати заједно са Партнером, као придруженим оператерима, у сврху регистрације за Кампању, њеног спровођења и доделе награда, за сузбијање и избегавање било каквих врста превара у вези са Кампањом, за решавање приговора у вези са вођење Кампање, поштујући одредбе финансијско-рачуноводственог и фискалног законодавства (укључујући и оне које се односе на порез на додијељене награде), ради архивирања, израде различитих извјештаја, анализа и статистичких студија у вези са организованим кампањама и њихов успех, као и за утврђивање, остваривање и одбрану права и интереса Организатора и/или Партнера.

У погледу било каквих личних података које размењују или су на други начин доступни Организатору и Партнеру, на основу спровођења ове Кампање, сваки има улогу независног контролора података. У вези са овим подацима, Стране се изјашњавају и прихватају да немају капацитет придружених оператера и искључују заједничко руковање личним подацима, а такође је искључен сваки облик заједничке или солидарне одговорности у вези са овим подацима.

Правни основ за обраду личних података представљају:

 • потреба за извршењем уговора представљеног Уредбом о кампањи;
 • легитимни интерес Организатора и Партнера у вези са организацијом и спровођењем Кампање, спречавањем и сузбијањем превара, решавањем притужби у вези са спровођењем Кампање, реализацијом различитих извештаја, анализа и статистичких студија у вези са организованим маркетиншке кампање и њихов успех, утврђивање, остваривање и одбрану права и интереса Организатора;
 • испуњавање законских обавеза Организатора и Партнера према финансијско-рачуноводственом, фискалном законодавству, оних који се односе на архивирање.

Ваше личне податке ће Организатор и Партнер открити само особама којима је потребан приступ вашим личним подацима (“треба знати основу”) да обавља своје специфичне дужности у сврхе наведене у Званичним прописима или када је то потребно или дозвољено важећим законом.

Ни Организатор ни Партнер неће преносити личне податке ван Европске уније или Европског економског простора.

Организатор и Партнер се обавезују да ће чувати поверљивост личних података који се обрађују у контексту организације Кампање и да примењују одговарајуће техничке и организационе мере за заштиту ових података од губитка, случајног или незаконитог уништавања, откривања или неовлашћеног приступа, као и од било који облик незаконите обраде .

Промоција се може окончати уколико дође до промене законског оквира која омогућава њено спровођење или у случају организационих промена које онемогућавају њен наставак.

Податке учесника Кампање Организатор ће обрађивати током трајања Кампање и накнадно, у периоду од 5 (пет) година, у случају победника, од краја финансијске године у којој су трошкови маркетинга везано за ову акцију. Партнер обрађује податке о добитницима 7 (седам) година, почевши од године по завршетку промотивне кампање.

Узимајући у обзир важеће законске одредбе, Организатор и Партнер се могу контактирати на следеће начине:

 • организатор - можете контактирати на Цалеа Флореасца бр. 159-165, зграда са једном кулом, спрат 3, сектор 1, Букурешт; Организатор је именовао службеника за заштиту података (познатог и као ДПО или службеник за заштиту података), који се може контактирати на поштанској адреси цорнеи@ремаркт.ро;
 • партнер - можете контактирати на адреси Пипера бр. 43, зграда А, спрат 2, сектор 2, Букурешт, и е-маил приваци@асахибеер.ро.

У случају подношења захтева у вези са обрадом личних података или остваривањем права из РГПД, обратите пажњу на следеће информације:

 1. а) Временски период: Покушаћемо да решимо ваш захтев у року од месец дана. Овај рок се може продужити због специфичних разлога везаних за позвано право или сложеност вашег захтева. У сваком случају, уколико се овај рок продужи, обавестићемо вас о продужењу рока и разлозима који су довели до овог продужења.
 2. б) Ограничење приступа: У одређеним ситуацијама можда нећемо моћи да вам одобримо приступ свим или делом ваших личних података због законских ограничења. Ако одбијемо ваш захтев, обавестићемо вас о разлогу за ово одбијање.
 3. ц) Немогућност идентификације: У одређеним случајевима можда нећемо моћи да идентификујемо ваше личне податке због идентификационих елемената које нам дајете у апликацији. У таквим случајевима, ако вас не можемо идентификовати као субјекта података, не можемо обрадити ваш захтев у складу са овим одељком, осим ако нам не дате додатне информације које би нам омогућиле да вас идентификујемо. Обавестићемо вас и дати вам прилику да нам доставите такве додатне детаље.

ИЗМЕНА ОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБРАДИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Организатор и Партнер имају право да измене овај Анекс Правилника у било ком тренутку током трајања Кампање, уколико открију ефикасније мере заштите и обезбеђивања личних података заинтересованих лица и без утицаја на њихова права и слободе. Свака таква измена биће објављена 24 сата унапред на сајтовима https://ursus-breweries.ro/m/marci/regulamente-promotii и/или ввв.ремаркт.ро, односно биће скренути пажњу Учесницима на исти начин на који су обавештени о Уредби.